Työnohjaus

tyohuonenurkkaus

Työhyvinvoinnin lisäämiseksi tarjoamani työnohjauksen tavoitteena on terve ja toimiva työyhteisö, jossa tiedonkulku ja vuorovaikutus toimivat avoimesti, epäkohdista uskalletaan puhua ja ristiriitatilanteita opitaan käsittelemään rakentavasti. Työnohjauksella haetaan koulutetun työnohjaajan kanssa uusia näkökulmia omaan työhön ja tiimissä työskentelemiseen. Voimaannuttavan dialogin kautta työnohjaus tukee ammatillista kehittymistä, omassa työssä jaksamista ja terveenä pysymistä.

Minulla on yksilö- ja ryhmätason työnohjauskokemusta sekä kunta- että yksityispuolella. Elämäntaidon valmentajana minulla on työnohjauksessa voimavarakeskeinen lähestymistapa. On tärkeää tiedostaa itsessään ja työyhteisössä myös ne tekijät, jotka arjessa kuluttavat tai joista saisimme lisää voimavaroja.

Kuulun Suomen Työnohjaajat ry:een. Työnohjaus on ehdottoman luottamuksellista, työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus ja toimintaa ohjaavat Suomen Työnohjaajat ry:n (STOry) eettiset periaatteet. STOryn sivuilta löytyvät myös ohjeet ja suositukset työnohjauksen hankinnoista vastaaville.

Kerron mielelläni lisää työnohjauksesta. Ota yhteyttä ja pohditaan yhdessä työyhteisönne tarpeita.