Hyvinvointikoulutus

Kuinka hyvin yhteisönne voimavarat ovat käytössä?

Tutkimusten mukaan hyvinvoiva henkilöstö on tärkein voimavara ja työhyvinvointiin panostaminen maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin.

Työterveyslaitoksen mukaan työhyvinvointia edistävät toimenpiteet saavat organisaatiossa aikaan sekä välittömiä että välillisiä talousvaikutuksia. Hyvinvoinnin myötä henkilöstö voimaantuu, motivoituu, sitoutuu ja haluaa olla töissä. Välittöminä talousvaikutuksina sairaus- ja tapaturmapoissaolot vähenevät sekä tehokas työaika lisääntyy. Välillisinä talousvaikutuksina työn tuottavuus ja laatu paranevat sekä innovaatiot lisääntyvät. Lopullisena talousvaikutuksena yrityksen kannattavuus paranee. Työhyvinvoinnin paraneminen lisää myös yrityksen kilpailukykyä ja parantaa mainetta.

Työterveyslaitoksen julkaisemaa materiaalia työhyvinvoinnista löytyy sivulta www.ttl.fi/tyoyhteiso

Hyvinvoinnin lisäämiseksi tarjoan yhteisöllenne juuri teidän toiveidenne ja tarpeidenne mukaista koulutusta. Koulutus voi olla kestoltaan yhdestä luennosta useamman päivän koulutuskokonaisuuksiin.

koulutus2Esimerkkejä koulutusteemoista:

Itsetuntemus yrittäjän vahvuutena
Hyvinvointi, itsetuntemus ja onnellisuus
Hyvinvointi työyhteisössä
Vuorovaikutustaidot ja enneagrammi
Työssä jaksaminen ja muutoksen mahdollisuus
Työyhteisön voimavarat muutoksessa

 

Ota yhteyttä ja räätälöidään yhteisöllenne sopiva koulutusratkaisu!